27 Mayıs 2024 Pazartesi
Ana SayfaDiğerİmarBayrampaşa Cezaevi Kentsel Dönüşüm İmar Planı Askıda

Bayrampaşa Cezaevi Kentsel Dönüşüm İmar Planı Askıda

Bayrampaşa Eski Cezaevi kentsel dönüşüm projesi imar planı askıya çıktı. Plan 9 Mayıs’ta askıdan inecek…

Bayrampaşa Cezaevi kentsel dönüşüm projesi imar planı askıya çıktı. Plan 9 Mayıs 2017 gününde askıdan inecek. 303 milyon 379 bin 432,5 TL bedelle hayata geçirilecek olan proje 2 bin 608 konut ve 127 ticari birimden meydana geliyor.

Bayrampaşa Cezaevi Kentsel Dönüşüm Projesinde ticaret+konut alanı, ticaret+turizm-konut alanı, ibadet alanı, eğitim alanı, sağlık alanı, meydan, spor alanı, park ve yeşil alan bulunuyor. Projede aynı zamanda raylı sistem istasyonu da bulunuyor.

PLAN NOTLARI
A- GENEL HÜKÜMLER
1) 1/5000 ölçekli Bayrampaşa il.esi Sağmalcılar mevkii Kentsel Dönüşüm Amaçlı Nazım İmar Planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri ile bir bütündür.
2) 1/5000 ölçekli Bayrampaşa il.esi Sağmalcılar mevkii Kentsel Dönüşüm Amaçlı Nazım İmar Planının sınırı, plan onama sınırıdır.
3) 1/5000 ölçekli Bayrampaşa il.esi Sağmalcılar mevkii Kentsel Dönüşüm Amaçlı Nazım İmar Planı üzerinden plan ölçeği ile ölçü alınamaz, yer tesğiti yapılamaz. Fonksiyonel sınırlar ve detayları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında netleşecektir.
4) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında gösterilenler dışında kalan veya ölçek nedeniyle gösterilemeyen donatı alanları, 15 m’den daha az genişlikteki trafik yolları, yaya yolları ve diğer sosyal teknik altyapı alanları, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gösterilecektir.
5) Planlama alanında; 13.01.2012 tarih, 173 sayılı ve 12.9.2012 tarih, 1823 sayılı İBB Meclisince alınan tarihi kent merkezinin siluetini etkileyen kararlara uyulacaktır.
6) Sosyal Altyapı ve Teknik Altyapı alanlarında (eğitim, ibadet, spor, sosyal tesis ve kültürel tesis alanları, enerji depolama alanı vb) yapılacak olan yapılar emsa haricidir.
7) Planlama alanı içinde; eğitim, park, meydan, spor alanları ile taşıt ve bisiklet yolu gibi kamuya açık alanların zemin altları uygulama aşamasında ilgili kurumların uygun görüşleri alınarak ve Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararıyla “Zemin Altı Katlı Otopark” olarak kullanılmak üzere düzenlemeler yapılabilir.
8) Toplam donatı alanlarının miktarı azalmamak koşulu ile İBB tarafından fonksiyon sınırlarında değişiklik yapılabilir.
9) Zeminde tesviye yapılabilir. Tesviye edilen zemin tabii zemin kabul edilebilir.
10) Plan tasdik sınırı içinde kalan alanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden uygun görüş alınmadan ifraz/tevhid yapılamaz.
11) Ayrıntılı jeolojik/jeoteknik etüt ve araştırmalar yapılmadan uygulama yapılamaz.
12) Bu plan kapsamında Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Deprem Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, İSKİ Yönetmeliği, Su Kirliliği Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, İstanbul Otopark Yönetmeliği vb. ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
13) Planlama alanı içerisinde yapılacak bütün yapılarda plan, fen, sağlık, güvenli yapılaşma, estetik ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hülümlerine ve TSE tarafından belirlenmiş standartlara uyulacaktır.
14) Sürdürülebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanmasına yönelik tedbirler alınacaktır.
15) 5378 sayılı engelliler hakkında kanun ve bu kanun kapsamında planlama alanında yer alacak kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda TSE’nün ilgili standardına uyulacaktır.
16) Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve bu amaçla planlama bütünün düzenlenecek bisiklet yollarına ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Bisiklet Yolu Kılavuzu’nda belirtilen huhslara uyulacaktır.
17) Bu plana göre hazırlanacak 1/1000 ölçekli planlar onanmadan uygulama yapılamaz.

Maide KARADAĞ/Emlakmetrekare.com

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz