Otopark Yönetmeliği’nin Yürürlük Tarihi Değişti

Otopark Yönetmeliği yürürlük tarihi değişti mi? Yeni otopark yönetmeliği yürürlük tarihi ne zaman? Otopark Yönetmeliği yeni yürürlük tarihi ne zaman başlayacak?

3625

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 31 Aralık 2020 tarihine uzatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Otopark Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmelik değişikliği tam metni;

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30/6/2020” ibaresi “31/12/2020” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.