21 Mayıs 2024 Salı
Ana SayfaGündem HaberleriAltındağ Belediyesi'nden Satılık 5 Arsa

Altındağ Belediyesi’nden Satılık 5 Arsa

Altındağ Belediyesi 5 arsasını ihaleyle satışa çıkarıyor. Arsaların ihalesi 19 Nisan’da gerçekleşecek…

Altındağ Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan 5 arsasını satışa çıkarıyor. Satışa konu arsalar Karapürçek, Feridunçelik ve Yunusemre mahallesinde yer alıyor.

Toplam muhammen bedeli 23 milyon 914 bin 719 TL olan arsaların ihalesi 19 Nisan 2017 günü saat 16:00’da Altındağ Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak.

İhaleye dair şartname Altındağ Belediye Sarayı zemin katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
İsteklinin gerçek kişi olması halinde: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgahının olması, gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri, ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı,
İsteklinin bir şirket olması halinde: İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir.
İstekli Tüzel Kişi olması halinde: Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı,
İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde: Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz