17 Haziran 2024 Pazartesi
Ana SayfaGündem HaberleriArnavutköy'de Satılık Arsa ve Konutlar

Arnavutköy’de Satılık Arsa ve Konutlar

Arnavutköy Belediyesi 2 arsa ve 3 dairesini ihaleye çıkarıyor. İhale 20 Nisan’da gerçekleşecek…

İstanbul Arnavutköy Belediyesi mülkiyeti kendisine ait 2 arsasını ve 3 dairesini satışa çıkarıyor. Satışa konu olan arsalar ve konutlar Haraçcı, Arnavutköy ve Hadımköy mahallesinde yer alıyor.

Toplam muhammen bedeli 10 milyon 515 bin 373 TL olan arsa ve konutların ihalesi 20 Nisan 2017 günü 15:00 ile 16:00 saatleri arasında Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Hizmet Binasındaki Encümen Odasında gerçekleşecek.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Noter tasdikli imza beyannamesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
7- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)
3- Dernekler için; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
7- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair (İlan Tarihi İtibarı ile) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)
C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz