21 Mayıs 2024 Salı
Ana SayfaGündem HaberleriŞehitkamil Belediyesi'nden Satılık Arsa

Şehitkamil Belediyesi’nden Satılık Arsa

Şehitkamil Belediyesi Beylerbeyi’nde yer alan arsasını 4.4 milyon TL’ye satışa çıkarıyor…

Şehitkamil Belediyesi Beylerbeyi’nde 447 ada 3 parselde yer alan 4 bin 498 metrekarelik arsasını satışa çıkardı. 4 milyon 48 bin 704 TL istenen arsanın ihalesi 3 Mayıs 2017 günü saat 14:30’da Şehitkamil Encümen Salonu’nda gerçekleşecek.

İhale şartnamesi 100 TL karşılığında Şehitkamil Belediyesi ihale servisinden temin edilebiliyor. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
A) Gerçek kişiler
a) Türkiye’de Kanuni ikametgahı olması
b) Noter tasdikli imza beyannamesi
c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartnamesi
d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi
e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
f) Teklif edilen bedelin en az yüzde 3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair beige,
h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirkenen teklif mektubu
ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istene belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
B) Tüzel kişi ise
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticare ve/veya Sanati Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durmunu gösterir Ticaret Sicil gazetesi bu bilgilerin tamamınınTicarer Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküeri,
ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlemiş, haleye katılamya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Teklif edilen bedelin en az yüzde 3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartnamesi
f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı
g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirnen teklif mektubu
ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz