İstanbul, Kağıthane Riskli Alan İmar Planı Değişikliği Askıya Çıktı

3613

İstanbul,Kağıthane İlçesi Yahya Kemal Mahallesinde bulunan muhtelif ada ve parsellere ilişkin imar planı değişikliği askıya çıktı.

İstanbul, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi riskli alan imar planı değişikliği tam metni;

İstanbul İli Kağıthane İlçesi Yahya Kemal Mahallesi Riskli Alan, 6583 Ada 28 Parsel ve 6566 Ada 1 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği / 15 Ocak 2020

Bakanlığımızın 02.01.2020 tarihli ve E.307405 sayılı yazısı ile, Kağıthane ilçesi, Yahya Kemal Mahallesi, Riskli Alan ve 6583 ada 28 parsel ve 6566 ada 1 parselin bir kısmına ilişkin NİP-40401 numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-40402 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri kapsamında 02.01.2020 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 15.01.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.