21 Mayıs 2024 Salı
Ana SayfaGündem HaberleriGaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık Arsalar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden Satılık Arsalar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 7 arsasını toplam 47 milyon 561 bin 708 TL bedelle satışa çıkarıyor…

Gaziantep Büyülşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan 7 arsasını satışa çıkarıyor. 15 Temmuz mahallesinde yer alan 2 arsanın ihalesi 19 Nisan saat 15:00’da, Umut, Aydınlar, Kızılhisar ve Körkün mahallesinde yer alan arsaların ihalesi ise 20 Nisan 2017 günü saat 15:00’da yapılacak.

Arsaların toplam muhammen bedeli 47 milyon 561 bin 708 TL olarak belirlendi. İhaleler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplanı Salonu’nda yapılacak.

İhale şartnameleri 250 TL karşılığında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Alım Satım Şube Müdürlüğü’nden temin edilebiliyor.

Tekliflerin aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanması gerekiyor.
A) İÇ ZARF
İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.
a) Teklif Mektubu,
b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.
Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.
B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI
Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.
C) DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.
a) Teklif mektubunu içeren İç zarf
b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge
c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname
d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)
e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi
f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2017 Yılı)
g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.
h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge(ilan tarihinden önce alınmış)
i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz