Silivri İmar Planı Değişikliği Askıya Çıktı

1351

İstanbul,Silivri İlçesinde muhtelif ada ve parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği askıya çıktı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkan ilanın tam metni;

İstanbul ili, Silivri ilçesi (eski 424/1, 435/1, 430/2, 431/1, 434/1-2, 442/1 ve 443/1 ada parsellerde) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği
07 Kasım 2019
Bakanlığımızın 21.10.2019 tarihli ve E. 244467 sayılı yazısı ile, İstanbul ili, Silivri ilçesi (eski 424/1, 435/1, 430/2, 431/1, 434/1-2, 442/1 ve 443/1 ada parsellerde) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 25.09.2017 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarının otoparklara ilişkin 11. maddesinin “Yürürlükteki Otopark Yönetmeliğine Uyulacaktır.” şeklinde düzenlenmesi suretiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği teklifinin Cumhurbaşkanlığı 1 No’lu Kararnamesi’nin 97. ve 102. maddeleri uyarınca UİP-38793 plan işlem numarası ile 07.10.2019 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07.11.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.