21 Mayıs 2024 Salı
Ana SayfaGündem HaberleriOnikişubat Belediyesi'nden Satılık Arsa

Onikişubat Belediyesi’nden Satılık Arsa

Onikişubat Belediyesi 11 bin 403 metrekarelik arsaını toplam 6 milyon 271 bin 848 TL’ye satışa çıkarıyor. İşte detayları…

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan Kılavuzlu mahallesi 8348 ada 5 parselde yer alan 11 bin 403 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor.

Muhammen bedeli 6 milyon 271 bin 848 TL olan arsa için 188 bin 160 TL geçici teminat bedeli isteniyor. İhale şartnamesi ve ekleri 250 TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebiliyor.

İhaleye katılamk isteyenlerden istenen belgeler;
2017 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)
• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)
• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)
• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)
• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)
• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)
• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)
• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)
• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz