Murat Kurum, Dünya Habitat Günü Mesajı Yayınladı

301

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Dünya Habitat Günü Mesajı yayınladı.Bakan Murat Kurum ”Dünya Habitat Günü kapsamında gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin, tartışma ve kampanyaların iklim değişikliği, çevre koruma ve şehircilik konularında farkındalığı artıracağına yürekten inanıyor, Dünya Habitat Günü’nün tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum”dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yayınladığı Dünya Habitat Günü Mesajında;

Sosyo-ekonomik ihtiyaçlarla ortaya çıkan şehirler; toplumsal yaşamın, kültürün, kimliğin ve inancın şekillendiği, medeniyet birikiminin kuşaktan kuşağa aktarıldığı yerlerdir. Şehirleri güzelleştirme, temiz, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturma, mutlu ve huzurlu bir neslin yetişmesindeki en önemli şartlardan biridir. İnsanlığın en temel haklarından biri de hiç şüphesiz barınma hakkıdır. Birleşmiş Milletler HABİTAT, 1985 yılından bu yana şehir yerleşimleri, konut ve yaşam alanlarında çözümler üretmek için çalışmalarını sürdürmektedir.


Her yıl Ekim ayının ilk haftasında kutladığımız Dünya Habitat Günü, başta küresel iklim değişikliği olmak üzere barınma ihtiyacı, sürdürülebilir kalkınma, akıllı şehirler gibi konularda tüm insanlığa sorumluluklarını hatırlatan özel bir gündür. Bu yıl 35’incisini “Karbonsuz Bir Dünya İçin Kentsel Eylemi Hızlandırmak” temasıyla dünyanın birçok yerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek etkinliklerle kutluyoruz. 31 Ekim Dünya Şehir Günü’ne kadar devam edecek etkinliklerde şehirlerimize dair tüm risk ve fırsatlar tartışılacak. Özellikle sel, yangın, hortum, kasırga, kuraklık gibi yıkıcı afetlerin daha sık yaşandığı bir dönemde bu etkinliklerin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmalarına da önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Günümüzde iklim değişikliğinin de etkisiyle ağırlaşan çevre sorunlarıyla mücadelede uluslararası işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nun 76. oturumunda Paris Anlaşması’na taraf olma sürecinin başladığını ve 2053 vizyonlu net sıfır uzun dönem hedefimizi duyurdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu tarihi açıklama, Türkiye’nin yeşil dönüşüm hamlesini ve yeşil kalkınma devrimini başlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ele alacağı ilk konulardan biri Paris Anlaşması’na taraf olma kararı olacaktır. Paris Anlaşması’na taraf olmamız ile başlayan bu süreç ve uzun dönemli hedefimiz, yatırımdan üretime, ihracattan istihdama kadar geniş bir alanda kapsamlı değişikliklere gideceğimiz manasına gelmektedir.

Küresel iklim değişikliğine neden olan sera gazı salınım miktarının % 70’inin şehirlerde üretildiği düşünüldüğünde kentsel azaltım bu işbirliğinin en önemli parçasıdır. Biz de bu anlayışla, tüm şehircilik çalışmalarımızı mahalle kültürü ve şehir ahlakına sıkı sıkıya bağlı, sosyal, ekonomik ve mekânsal eşitsizliğin olmadığı, hizmetleri herkes için erişilebilir kılınmış ve insan, doğa ve çevre için çözüm üreten yenilikçi şehirler hedefiyle sürdürüyoruz. Şehircilik geleneğimizden hareketle; doğal, kültürel ve tarihi dokuya uygun, çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Bu kapsamda millet bahçelerinden ekolojik koridorlara, altyapı ve üstyapı projelerinden korunan alan miktarının artırılmasına, şehir içinde köhneleşmiş sanayi alanlarının şehir dışına taşınmasından akıllı şehirler ve kentsel dönüşüme kadar yaptığımız çalışmalarla şehirlerimiz, ortak evimiz dünyanın yeşil geleceğine katkı sağlıyor.

BM Habitat 1985 yılından bugüne küresel barınma sorununa çözümler üretmektedir. Biz de tüm projelerimizi BM-HABITAT’ın faaliyetleriyle uyumlu olarak “Mutlu yuvalar, sağlıklı nesiller, yaşanabilir şehirler” mottosuyla yürütüyoruz. Bu kapsamda TOKİ eliyle tüm dünya için model olacak bir çalışma yürüterek 1 milyonu sosyal konut, 1,5 milyonu kentsel dönüşüm konutu olmak üzere toplam 2.5 milyon enerji verimli, iklim dostu ve sıfır atık uyumlu konut ürettik. Bu çalışmaları sadece Türkiye’de değil aynı zamanda başta deprem olmak üzere farklı afetler nedeniyle barınma ihtiyacı doğan; Arnavutluk, Endonezya, Pakistan, Hindistan, Sri Lanka gibi ülkelerde de insanlığa hizmet anlayışla yürütüyoruz.

Dünya Habitat Günü kapsamında gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin, tartışma ve kampanyaların iklim değişikliği, çevre koruma ve şehircilik konularında farkındalığı artıracağına yürekten inanıyor, Dünya Habitat Günü’nün tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı