30 Mayıs 2024 Perşembe
Ana SayfaGündem HaberleriMaketten konut satışında düzenleme yapıldı! İşte yeni düzenleme!

Maketten konut satışında düzenleme yapıldı! İşte yeni düzenleme!

Olağanüstü Hal kapsamında Resmi Gazetede bazı düzenlemelere yer verildi. Maketten konut satışını da ilgilendiren bu yeni kararla şimdi ne olacak?

Olağanüstü Hal kapsamında Resmi Gazetede bazı düzenlemelere yer verildi. Düzenleme kapsamında makketten konut satışlarına yeni bir düzenleme getirildi.

Daha önce proje teslim tarihine kadar sözleşmesini iptal edebilen tüketici artık 24 ay içinde vazgeçebilecek.

İşte yayınlanan kararname…
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/684

MADDE 7 – 6362 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) 92 nci maddenin birinci ve üçüncü fıkraları bu madde bakımından da uygulanır.”

MADDE 8 – 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “doksan gün” ibaresi “yüzseksen gün” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren yirmidört aya kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisine, üç ila altı ay arası için yüzde dördüne, altı ila oniki ay arası için yüzde altısına ve oniki ila yirmidört ay arası için de yüzde sekizine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.”

Melek GÜNER AKMAN/Emlakmetrekare.com

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz