Kanal İstanbul’u yapacağız! Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz.

2203

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kanal İstanbul” konusuna ilişkin bir basın açıklaması yapmıştır. Bakan Murat Kurum’un yaptığı 4 Nisan 2021 tarihli basın açıklamasının tam metni aşağıda yer almaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 4 Nisan 2021 tarihinde yaptığı basın açıklaması;

Dün gece itibariyla, Cumhurbaşkanımızın “inadına yapacağız!” derken tam olarak neyi, nereleri, hangi mihrakları, kimleri kastettiği ayan beyan ortaya çıkmıştır.

Bu sözde emekli Amirallerin yelkenlerini kimin rüzgârıyla şişirdiklerini milletimiz çok iyi bilmektedir. Ve milletimiz her fırsatta onlara; “Hükümetlere istikamet verdiğiniz o deniz bitti!” demiştir.

Bugün, “Ya Kanal Ya İstanbul” diyenlerle; ÇED Raporu’nu okumadan televizyonlarda ahkâm kesenlerle, Gezi sürecinde hadsizce hükümetimizden tüm dev projelerin durdurulmasını isteyenler;
Türkiye’nin tüm projelerine itiraz eden takozcu odalar ve birliklerle; bu ülkedeki her hayra fren olmaya çalışan kör ve sağır muhalefet anlayışı;

Bundan 1 yıl önce Kanal İstanbul’a dair millet iradesini yok sayan açıklamalarıyla ortaya çıkan 126 emekli büyükelçinin sözleriyle; dün gece yarısı, Kanal İstanbul’u bahane edip, zihinlerindeki antidemokratik kalıntıları izhar eden darbeci bildiriye imza atan 103 emekli amiralin kullandığı ifadeler ne kadar da birbirlerine benzemektedir.
Bunlar; aynı gönyeyle çizilmiş, aynı tezgâhtan geçirilmiş, aynı merkezden sufle almış, aynı fabrikadan çıkmış, yıllar yılı millet iradesine kast eden vesayetçi odakların son kalıntılarıdır, son sözleridir.
Biz dün olduğu gibi bugün de; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemizin ve milletimizin hayrına gördüğümüz projeleri bir bir esere dönüştürmeye devam edeceğiz.
Siz bir söyleyeceksiniz, biz bin yapmaya devam edeceğiz. Siz olmaz diyeceksiniz, biz nasıl olduğunu eser üreterek ortaya koymaya devam edeceğiz.

Olmaz dediğiniz nice projelerimiz gibi Kanal İstanbul’u da milletimize armağan edeceğiz.
Kanal İstanbul;
1.Tamamlandığında, denizcilik, ulaşım ve uluslararası ilişkiler tarihini değiştirecek bir projedir.
2.Bir devlet ve millet projesidir. Bu aziz vatanın istiklalinin, gelecek nesillerimizin istikbalinin garantisidir.
3.Dünyanın inci gerdanlığı olan İstanbul boğazımızı koruma, kurtarma, özgürlüğünü teminat altına alma projesidir.
4.1400 yıllık sevdamız olan İstanbul’un var olan marka değerini en yüksek noktaya taşıyacak projedir.
5.Türkiye’yi şehircilik, lojistik, ulaşım, ar-ge ve deniz ticaretinin merkez ülkesi konumuna yükseltecektir.
6.On binlerce gencimize istihdam sağlayacak, yatırım bedelini birkaç yıl içerisinde karşılayacak, her yıl milli ekonomimize milyarlarca liralık katkı sunacak bir projedir.
7.56 kurum ve kuruluşumuzun, belediyelerimizin, üniversitelerimizin, 200’den fazla bilim adamımızın, medya ve vatandaşlarımızın katkılarıyla hazırlanan Türkiye’nin en kapsamlı ÇED Raporu’yla hayata geçirilmektedir.
8.Dünyanın en çevreci ve doğaya saygılı projelerinden biridir. Proje alanının yaklaşık %52’si yeşil alan olan; sosyal donatı alanları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, millet bahçeleri ve ekolojik koridorlardan oluşan Türkiye’nin en çevreci şehircilik projesidir.
9.Deprem Dönüşümü Rezerv Konut Alanı’nda, 500 bin nüfusuyla Dünya’nın en geniş akıllı şehri kurulacaktır. Tüm konutlar; mahalle kültürümüzü yansıtan, az katlı, yatay mimarinin hâkim olduğu bir anlayışla inşa edilecektir.
10.Tüm planlama çalışmalarımızı tamamladık. 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı bitti. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bitti. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bitti. Şimdi her adaya göre projelerimizi hazırlıyoruz.
11.Büyük Türkiye’nin en büyük yatırımı olacak Kanal İstanbul, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Murat Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı