Kadıköy Hasanpaşa İmar Planı Değişikliği Askıya Çıktı

791

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Toplu Taşım Gar Sahası İçinde Yer Alan 551 Ada 1 Parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (30 gün) süre ile askıya çıktı.

Askıya çıkan imar planı değişikliğinin yayımlanan tam metni;

16 Ekim 2019

Bakanlığımızın 23.09.2019 tarihli ve E.220654 sayılı yazısı ile 13.05.2019 onay tarihli İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, TCDD Toplu Taşım Gar Sahası amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği içinde bulunan 551 ada 1 parselin plan onama sınırı dışında bırakılması ve plan onama sınırı dışında kalan alanların kesinleştirilmesi suretiyle TCDD Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bakanlığımıza iletilen İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Toplu Taşım Gar Sahası içinde yer alan 551 ada 1 parsele ilişkin 37875,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 37876,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97 (ç) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 23.09.2019 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16.10.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 16.10.2019