22 Temmuz 2024 Pazartesi
Ana SayfaGündem HaberleriKadıköy Bostancı'da Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılacak

Kadıköy Bostancı’da Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılacak

Kadıköy Belediyesi Bostancı mahallesinde kat karşılığı inşaat işini 4 Nisan 2017 günü ihaleye çıkarıyor. İşte detayları…

Kadıköy Belediyesi hissedar olduğu arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptıracak. Söz konusu arsa Bostancı mahallesi 1036 ada E:1/ parselde yer alıyor. Arsanın 207,32 metrekare hissesi Kadıköy Belediyesi adına kayıtlı olup kat karşılığı inşaat olarak değerlendirilecek.

Yapılacak inşaatın yüzde 74,146’sı Kadıköy Belediyesi’ne yüzde 25,854’ü yüklenici firmata kalacak şekilde Kadıköy Belediyesi’ne 79.55 metrekare emsal alanlı 4 adet daire verilecek.

3 milyon 114 bin 800TL muhammen bedel üzerinden Kadıköy Belediyesi’ne kalacak 318,20 metrekare brüt daire alanının kabulü ve bu alanın sabit kalması koşuluyla teklifler 5 bin TL bedel üzerinden artırma yapılacak şekilde ihale edilecek.

İhale 4 Nisan 2017 günü saat 14:00’da Kadıköy Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacak. İhale şartamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir ve bin TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye katılacak isteklilerin;
a – Kanuni ikametgah, (onaylı)
b – Nüfus sureti, (onaylı)
c – Şirket adına gireceklerin noter tasdikli imza sirküleri ile şirketin ticari siciline kayıtlı ve halen faaliyet de olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış belge,
d – Vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamesi ile imza beyannamesi,
e – Yabancı tebaanın 10 seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicilinde kayıtlı bulunduğunu tespitine ilişkin belgeler,
f – Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olacaktır),
g – İsteklilerin ortak girişim olarak talipli olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,
h – Muhammen bedelin %3’ü tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, (teminat mektupları 2886 sayılı yasa kapsamında işin adına ve limit dahilinde süresiz olarak alınacaktır.)
ı – Dosya bedeli tahsilat makbuzu ile birlikte hazırlayacakları kapalı teklif mektubuna havi kapalı teklif zarflarını ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliğine vermeleri gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz