21 Mayıs 2024 Salı
Ana SayfaGündem Haberleriİzmir Menemen ve Torbalı'da Satılık Arsa

İzmir Menemen ve Torbalı’da Satılık Arsa

İzmir Defterdarlığı Torbalı ve Menemen’de yer alan arsalarını toplam 6 milyon 639 bin TL’ye ihaleye çıkarıyor…

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı İzmir Torbalı ve Menemen’de yer alan arsalarını satışa çıkarıyor.

Torbalı Yazıbaşı 466 ada 1 parsel 466 2 parsel ve 905 parselde yer alan ham toprak tarla ve zeytinlik cinsindeki arsalar toplam 2 milyon 330 in TL’ye ihaleye çıkıyor. İhale 10 Nisan 2017 günü saat 16:00’da İzmir Defterdarlığı toplantı salonunda yapılacak.

Menemen Ulukent’te 32533 ada 2 parselde yer alan 5 bin 898 metrekarelik arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.2 hmaks:21.80 konut alanı olarak gözüküyor. 4 milyon 309 bin TL istene arsanın ihalesi 11 Nisan 2017 günü saat 10:00’da İzmir Defterdarlığı toplantı salonunda gerçekleşecek.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz