Göktürk Kemer Country İmar Planı Değişikliği Askıya Çıktı

405

İstanbul,Eyüpsulltan ilçesi,Göktürk Mahallesi Kemer Country’de bulunan muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulamalı İmar Planı değişikliği 18.09.2019 tarihinde askıya çıktı.

Askıya çıkan İmar Planı değişikliği tam metni;

İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi Kemer Country Yerleşkesi İçinde Yer Alan Muhtelif Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 18 Eylül 2019
Bakanlığımızın 05.09.2019 tarih ve E.206567 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mahallesi Kemer Country yerleşkesi içinde yer alan 380,393,410,386,412,418,439,457,1513,1516,1652,1664,1665,1666,1667 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin yapılan itirazlar ve plana ilişkin alınan Mahkeme Kararları doğrultusunda alan bütününde, 39008 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 39009 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nın 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(d) ve 8(g) madde hükümleri uyarınca 05.09.2019 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 18.09.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.