27 Mayıs 2024 Pazartesi
Ana SayfaGündem HaberleriEskişehir Hamam Müzesi Kompleksi İhaleye Çıkıyor

Eskişehir Hamam Müzesi Kompleksi İhaleye Çıkıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şarkıye mahallesinde Hamam Müzesi Kompleksi projesini ihaleye çıkarıyor. Yapım işini üstlenene 30 yıllık irtifak hakkı da verilecek…

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şarkiye mahallesi 12770 ada 34 parselde kayıtlı arsa üzerinde hayata geçirilecek Hamam Müzesi Kompleksi’ni ihaleye çıkarıyor.

30 yıllık işletme ve irtifak hakkının da verileceği projede bütün masraflar irtifak hakkı sahibi tarafından karşılanacak, Hamam Müzesi Kompleksi inşa edilecek ve işletilecek. İrtifak Hakkının süresi, yapım (8 ay) ve işletme (29 yıl 4 ay) süreleri toplamı olarak 30 yıl olarak belirlendi.

19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 15:00’da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak. İhaleye ilişkin İdari Şartname ile ekleri ihale tarihine kadar Satınalma Dairesi Başkanlığı’nda ücretsiz olarak görülebilir veya KDV dahil 500 TL karşılığında satın alınabilir.

İhale konusu işin hesaplanmış olan itibari yatırım tutarı 3 milyon 424 bin 558,87 TL, yıllık irtifak hakkı bedeli 8 bin 912,91 TL+KDV’dir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) İdari şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp imzalanmış Teklif Mektubu,
b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat alındı belgesi,
c) Gerçek kişiler için İkametgâh ilmühaberi (tüzel kişiler için Ticaret Odası Kayıt Belgesi ikametgâh yerine kabul edilir),
d) 2017 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
e) İmza sirküleri,
f) İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde İdari Şartnameye ekli örneğine uygun Ortak Girişim Beyannamesi,
h) İdareden alınacak dosya satın alındı makbuzu,
i) İdarece verilecek olan ve İsteklilerce Tesis alanının görülüp incelendiğini gösteren iş yeri görme belgesi,
j) İhale yatırım bedelinin %80’ini kadar inşaat yaptıklarına, işlettiklerine, işlettirdiklerine, işletir halde teslim ettiklerine dair belgesi,
k) İsteklilerin İtibari Yatırım Bedelinin %20’si kadar kullanılmamış nakit kredisi ve ayrıca %10’undan az olmamak üzere de kullanılmamış mektup kredisi olduğunu gösterir banka referans mektubu,
Ortak Girişim halinde (6) fıkrasının (j) ve (k) fıkralarında istenilen belgelerin ortaklardan biri tarafından münferiden veya birlikte sağlanması yeterlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz