2 Haziran 2023 Cuma
Ana SayfaGündem HaberleriEmlak Konut GYO genel kurul toplantısında kar payı dağıtımı masaya yatırıldı!

Emlak Konut GYO genel kurul toplantısında kar payı dağıtımı masaya yatırıldı!

Emlak Konut GYO KAP’ta Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim yayınladı

Bigpara Haberler Kap Haberleri KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimKAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine

KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 01.03.2023
Genel Kurul Tarihi 31.03.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2 B

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
4 – 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması,
5 – 2022 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 – Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yürürlüğe giren Kar Dağıtım Politikası’nın pay sahiplerimizin onayına sunulması,
8 – Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu’nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması,
10 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin pay sahiplerimizin onayına sunulması,
11 – Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
12 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
13 – 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve onbir ili etkileyen depremler nedeniyle Şirketimizin bağış yapmasına ilişkin 15.02.2023 tarih ve 9-018 sayılı yapılan bağış ve yardımların tutarı ile yararlanıcılarını da içeren Yönetim Kurulu kararı hakkında bilgi verilmesi ve pay sahiplerimizin onayına sunulması,
15 – 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
16 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
17 – Yönetim Kurulu’nun, Ortaklığımızın mevcut Pay Geri Alım Programı’nın revize edilmesine ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin önerisinin pay sahiplerimizin onayına sunulması
18 – Şirket paylarının geri alımına ilişkin olarak son durumla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması,
19 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
20 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
21 – Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
22 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GKDavet2022.pdf – İlan Metni
EK: 2 GAInv2022.pdf – İlan Metni
EK: 3 GKBilgilendirmeDökümanı2022.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 GAInformationDocument2022.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2023 Cuma günü Saat 10:00’da, Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul adresinde yapılmıştır.
Konuyla ilgili olarak www.emlakkonut.com.tr web sayfasında bilgilendirme yapılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 EKGYOGKTutanak2022.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2023 Cuma günü Saat 10:00’da, Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul adresinde yapılmıştır.
Konuyla ilgili olarak www.emlakkonut.com.tr web sayfasında bilgilendirme yapılmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz