21 Mayıs 2024 Salı
Ana SayfaGündem HaberleriDörtyol Belediyesi'nden Satılık Arsa

Dörtyol Belediyesi’nden Satılık Arsa

Dörtyol Belediyesi sanayi alanlı 106 metrekarelik arsasını 797 bin 755 TL’ye satışa çıkarıyor. İhale 26 Nisan’da gerçekleşecek…

Dörtyol Belediyesi Sanayi mahallesi 650 ada 17 parselde yer alan 106 metrekarelik arsasını satışa çıkardı. Ticari alanlı arsa için 797 bin 775 TL + KDV isteniyor.

Geçici teminatı 23 bin 934 TL olan arsanın ihalesi 26 Nisan 2017 günü saat 14:00’da Dörtyol Belediyesi Meclis Toplantı Odası’nda yapılacak.

İhaleye dair şartname ve ekleri Dörtyol Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir ve 500 TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi satın aldığına dair belge.
b- Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu.
c- Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerini de gösterir nüfus kayıt belgesi.
d- Gerçek kişiler için noterden onaylı imza beyanı; vekaleten iştirak ediliyorsa gerekli yetkileri içerir noterlikçe düzenlenmiş vekaletname aslı ve vekilin noter onaylı imza beyanı.
e- Tüzel kişi olunması halinde bağlı oldukları odadan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tescil belgesi, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı belge ve imza beyanı.
f- Tüzel kişiler için tüzel kişiliğin sermayesini, ortaklarını, üyelerini veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki kişileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
g- İsteklinin Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan.
h- Dörtyol Belediye Başkanlığına borcu (Emlak, ÇTV, kira vs.) olmadığına dair güncel belge.
ı- Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne, imar durumunun incelendiğine ve bu haliyle kabul edilerek ihaleye iştirak edileceğine dair yazılı beyan.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz