22 Temmuz 2024 Pazartesi
Ana SayfaGündem HaberleriÇayırova'da Satılık 3 Arsa

Çayırova’da Satılık 3 Arsa

Çayırova Belediyesi Şekerpınar, İnönü mahallesi ve Akse mahallesinde yer alan 3 arsasını ihaleye çıkarıyor…

Çayırova Belediyesi mülkiyeti kendisie ait olan 3 arsayı kapalı teklif usulüyle satışa çıkarıyor. Satışa konu olan arsalar İnönü mahallesi Bosna Caddesi, Akse mahallesi Rahmi Dibek Caddesi ve Şekerpınar mahallesi Ece sokakta yer alıyor.

Toplam muhammen bedeli 32 milyon 396 bin 160 TL olan arsaların ihalesi 5 Nisan 2017 Çarşamba günü 14:00 ile 15:00 saatleri arasında Çayırova Belediesi Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) Teklif Mektubu,
b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
c) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.
d) Geçici Teminat,
e) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için),
f) Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için),
g) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2),
h) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği,
i) 2886 sayılı D.İ.K.’ e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3),
j) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
k) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
l) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
m) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi,
n) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dâhilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe ’ye çevirmek zorundadır,
o) Şartname alındı makbuzu,
p) Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz