Başakşehir Hoşdere’de Nazım İmar Planı Değişikliği Askıya Çıktı

2072

İstanbul, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mevkii, 1.Etap Toplu Konut Alanı 645 Ada, 1 Parsel ile 646 Ada 2 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 30 gün süre ile askıya çıkarıldı.

Bakanlık tarafından askıya çıkarılan nazım imar planı değişikliği tam metni:

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mevkii, 1.Etap Toplu Konut Alanı 645 Ada, 1 Parsel ile 646 Ada 2 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 12 Aralık 2019

Bakanlığımızın 27.11.2019 tarih ve E.277333 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mevkii, 1.Etap Toplu Konut Alanı 645 ada, 1 parsel ile 646 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerinin Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi 97. ve 102. maddeleri uyarınca 27.11.2019 tarihinde Bakanlığımızca onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 12.12.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 12.12.2019