18 Haziran 2024 Salı
Ana SayfaGündem HaberleriBahçekent Emlak Konutları’ndaki 188 daire bugün satışa çıkıyor!

Bahçekent Emlak Konutları’ndaki 188 daire bugün satışa çıkıyor!

Turyap ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Bahçeşehir Bahçekent’te bulunan Bahçekent Emlak Konutları’ndaki 188 daire bugün satışa çıkıyor.

Bahçeşehir Bahçekent’te bulunan Bahçekent Emlak Konutları’ndaki 188 daire bugün satışa çıkıyor. 188 dairenin satışı Turyap ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. ‘Açık artırmada yerinizi alın’ sloganı ile dikkat çeken kampanya kapsamında açık artırma bugün saat 11:00’de gerçekleştirilecek.

Dairelerin alanları 65 metrekare ile 170 metrekare arasında farklılık gösteriyor. Projede daireler 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak tasarlandı.

Bahçekent Emlak Konutları için teklifler bugün saat 11:00’da Clarion Hotel İstanbul’un toplantı salonu ve TURYAP’ın internet sitesinden eş zamanlı olarak açık artırma şeklinde yapılacak.

Turyap Bahçekent Emlak Konutları satış şartnamesi!

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

İSTANBUL BAHÇEŞEHİR 2. KISIM BAHÇEKENT EMLAK KONUTLARI

AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ

1- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (bundan böyle BAKANLIK olarak anılacaktır) gayrimenkulleri,
TURYAP Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle TURYAP olarak anılacaktır) tarafından düzenlenecek
Açık Artırma yöntemiyle alınacak tekliflerin BAKANLIK tarafından onaylanması şartı ile satışa
sunulmuştur.

2- Teklifler 17/01/2017 Salı günü saat 11:00’da Clarion Hotel İstanbul Mahmutbey (Mahmutbey Mah.
Peyami Safa Cad. No:44 Bağcılar / İstanbul) toplantı salonu ve TURYAP’ın internet sitesinden eş zamanlı
olarak açık artırma şeklinde yapılacaktır.

3- Açık artırmaya katılacak gerçek veya tüzel kişiler, teminat olarak, toplantı öncesinde TURYAP’ın
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşiktaş Şubesi nezdindeki IBAN TR83 0001 0005 2969 5008 6850 03 nolu TL
hesabına her bir taşınmaz için ayrı ayrı;
• Muhammen bedeli 249.999 TL’ye kadar olanlar için 5.000 (BeşBin) TL,
• Muhammen bedeli 250.000 – 499.999 TL’ye kadar olanlar için 10.000 (OnBin) TL,
• Muhammen bedeli 500.000 TL ve üstü olanlar için 15.000 (OnBeşBin) TL
katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

Katılım teminatını ödeyen ve teklif vermek için işbu şartnameyi imzalayan gerçek veya tüzel kişiye
teminatı oranında ayrı ayrı bayrak numarası verilecektir. En yüksek teklifi verenin bayrağı alınacaktır.

4- Katılım teminatı tahsilat makbuzu, her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış işbu şartname,
teklif veren tüzel kişi ise; temsile yetkili olunduğunu gösterir yetki belgesi, vekaleten katılıyorsa; gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale bedelini ödemeye v.b. yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren vekaletname toplantı öncesi TURYAP yetkililerine salonlardaki kayıt masasına teslim edilecektir. İnternet katılımı ihale tarihinden 1 gün önce kapatılacaktır.

5- Bayrak sahipleri bizzat, yetkilileri ve/veya vekilleri aracılığıyla veya önceden TURYAP ile
mutabakat/muvafakat alınmak kaydıyla salon görevlileri kanalıyla veya internetten teklif vererek
toplantıya katılabileceklerdir.

6- Toplantı başkanı, toplantı ortamını bozan, toplantıyı engelleyici hareketlerde bulunan kişileri
toplantı salonundan çıkarma yetkisine haizdir. Bu konuda hiçbir itiraz, ihaleyi fesih v.b. hakkı
bulunmadığını toplantıya katılanlar kabul ve taahhüt eder.

7- Taşınmazlar hakkında tanıtım amaçlı hazırlanan broşür, katalog, kitapçık, gazete ilanı, internet
sitelerinde verilen bilgiler (Metraj ve Vasıflar) ile şartnamede yazılı diğer bilgiler taahhüt niteliğinde
olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren taşınmazı mevcut durumu ile (tapu v.b. bilgileri) görmüş,
incelemiş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup; bu konuda gelecekte BAKANLIK’tan / TURYAP’tan
herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

8- BAKANLIK; tanıtım amaçlı hazırlanan broşür, katalog, kitapçık, gazete ilanı, internet sitelerinde yer
alan taşınmazlardan dilediğini, toplantı öncesinde veya toplantı sırasında satıştan çekmeye, toplantı
başkanı da teklif alma sırasını değiştirmeye yetkilidir. TURYAP gerek duyduğu LOT’larda toplantı öncesi
veya toplantı esnasında ek teminat talep edebilir. Teklif verenler münadinin son çağrısı ve çan sesinin
duyulması ile açık artırma anında ulaştıkları teklif bedelleriyle bağlıdır.

9- En yüksek teklif veren, toplantının tamamlanmasını takiben teklif bedelinin %2+KDV’si olan hizmet
bedeli 3 (üç) iş günü içinde TURYAP’ın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşiktaş Şubesi nezdindeki
IBAN TR83 0001 0005 2969 5008 6850 03 nolu TL hesabına yatıracaktır. Bu aşamada, en yüksek teklif
veren TURYAP’ın hizmet bedelini 3 (üç) iş günü geçmesine rağmen yatırmazsa, ilgili LOT için yatırılan
teminatı irat kaydedilecektir. Teklif verenlerin hizmet bedellerini tamamlamasını takiben, onaya
sunulmak üzere en geç 2 (iki) iş günü içerisinde TURYAP tarafından BAKANLIK’a teslim edilecektir.

10- BAKANLIK, TURYAP tarafından sunulan teklifleri 5 (beş) iş günü içerisinde karara bağlayacaktır. Açık
artırma BAKANLIK’ın onayı ile kesinleşecektir. BAKANLIK’ın onay verdiği teklifler, TURYAP tarafından 3
(üç) iç günü içinde teklif sahiplerine tebliğ edilecektir. BAKANLIK’ın tekliflerin toplanmasının ardından
satıştan vazgeçmesi halinde, katılım teminatları ve yatırılan TURYAP hizmet bedelleri teklif sahiplerine
iade edilecektir.

BAKANLIK’ça teklifleri onaylananlar, teminat düşüldükten sonra nihai teklif bedelini % 25’e
tamamlayarak 30 gün içinde Ziraat Bankası Bakanlıklar Kamu Girişimci Şubesi IBAN TR81 0001 0025
3272 8142 4750 01 nolu BAKANLIK hesabına yatıracaktır.

11- Teklif verenin %25 ödemesini tamamladığı tarihten itibaren, 90 gün içinde kalan % 75‘i ödeyecektir.
Nihai teklif bedelinin ödemesi tamamlandıktan sonra, teklif verene bağımsız bölümün tapusu
verilecektir. Tapu alım satım harcı teklif veren tarafından ödenecektir.
Teklif veren satın alma hakkını 90 gün içerisinde devir edebilir. Teklif veren 90 gün içerisinde % 75’lik
bakiyeyi ödemediği takdirde, % 25 peşinatı BAKANLIK tarafından irat kaydedilecektir.

12- Teklif veren tarafından TURYAP hizmet bedeli ve KDV’sinin ödendiğine dair faturanın BAKANLIK’a
ibraz edilmeden satış ve/veya tapuda taşınmaz devir işlemini gerçekleştirmeyecektir.

13- Teklif veren, teklif bedelini verilen sürede yatırmazsa veya satın almaktan vazgeçerse hakkı iptal
edilecektir. Herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, yatırılan teminatı/teminatları BAKANLIK’ça irat
kaydedileceği gibi, TURYAP’a ödenen %2+KDV hizmet bedeli de irat kaydedecektir. Ancak BAKANLIK ve
teklif verenden kaynaklanmayan nedenlerle, teklif alınan taşınmazın satılamaması ve/veya tapu
devrinin gerçekleştirilememesi halinde, katılım teminatı ile birlikte TURYAP tarafından tahsil edilen
hizmet bedeli de teklif verene iade edilecektir.

14- Toplantıda gayrimenkullere birinci olmayan veya hiç teklif vermeyenlerin teminatları, toplantının
sona erdiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü sonunda, kayıt masasında Müzayede Katılımcısı Bilgi
Formu’nda beyan edilen banka hesap numarasına iade edilecektir. Toplantıda en yüksek teklif verenin
teminatı, BAKANLIK’ın onay kararına kadar iade edilmez.

15- Tapu devir işlemine kadar olan, emlak vergisi, sigorta ve gayrimenkulün aynından doğabilecek
vergi, resim ve harçlar, alıcı tarafından karşılanacaktır.

16- Teklif sahiplerinin şartnamede gösterdikleri açık adreslerine gönderilen tebligatların, adres
değişikliği v.b. nedenlerle adrese geç ulaşması, yapılamaması ve postadaki gecikmeler nedeniyle teklif
verene geç ulaşmasından BAKANLIK/TURYAP sorumlu değildir.

17- Uyuşmazlıkların çözümünde salondaki ses ve görüntü kayıtları muteber, bağlayıcı, kesin ve
münhasır delil olup, bu madde H.M.K. 193 maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğindedir.

18- Satış işlemlerindeki uyuşmazlıkların çözümüne, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İşbu 18 maddelik Açık Artırma Satış Şartnamesi’ni okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim.
İMZA …… /…… /2017

Melek GÜNER AKMAN/Emlakmetrekare.com

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz