27 Mayıs 2024 Pazartesi
Ana SayfaGündem HaberleriAntalya Defterdarlığı'ndan Satılık 2 Arsa

Antalya Defterdarlığı’ndan Satılık 2 Arsa

Antalya Defterdarlığı Konyaaltı’ndaki 2 arsasını arsasını satışa çıkardı. İhale 18 Nisan’da gerçekleşecek…

Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğü, Antalya Konyaaltı ilçesi Mollayusuf mahallesindeki 2 arsayı satışa çıkarıyor. Satışa konu olan arsalar 20024 ada 7 parselde ve 20026 ada 12 parselde yer alıyor.

Konut alanlı arsaların tahmini toplam bedelleri 5 milyon 862 bin TL olarak belirlendi. Arsaların ihalesi 18 Nisan 2017 günü 11:00 ile 14:30 saatlerinde gerçekleşecek.

Taşınmazlar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmakta olup, TAKS:0,24 ve KAKS:1,20 olmak üzere 5 kat inşaata müsaadelidir. Ancak plan notlarına göre parsellerin yüzölçümleri 2.000,00 m² den fazla olduğu için 9 kata kadar inşaat yapılabiliyor.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler;
a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk Parası, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri )
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesini (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur) ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sizin İçin Seçtiklerimiz