2021 Yapı İzin İstatistikleri Açıklandı

753

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Yapı İzin İstatistikleri açıklandı.Buna göre 2021 Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %45,3 arttı.

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı %88,4, yüzölçümü %45,3, değeri %93,7, daire sayısı %49,8 arttı.

Toplam yüzölçümün %58,9’u konut alanı olarak gerçekleşti
Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında toplam yüzölçümü 65,4 milyon m2 iken; bunun 38,5 milyon m2’si konut, 14,4 milyon m2’si konut dışı ve 12,5 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %3,3 arttı
Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı %19,0, yüzölçümü %3,3, değeri %37,7, daire sayısı %3,4 arttı.

Toplam yüzölçümün %55,7’si konut alanı olarak gerçekleşti
Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında toplam yüzölçümü 57,1 milyon m2 iken; bunun 31,8 milyon m2’si konut, 13,6 milyon m2’si konut dışı ve 11,7 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre en yüksek pay %74,1 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu
Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında kullanma amacına göre en yüksek paya 42,3 milyon m2 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,0 milyon m2 ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

TUİK