Site aidatları kat malikleri tarafından ödeniyor. Yüksek bulunan site aidatı itirazı için neler yapılması gerekiyor?

 

 

Site aidatları yetki verildiyse site yönetimi; yetki verilmediyse kat malikleri genel kurulu tarafından belirleniyor. Her site için, sitede bulunan hizmet veya ihtiyaca göre aidatlar değişebiliyor. Kat malikleri site aidatlarını ödemediklerinde aylık gecikme faizi veya yasal işlemler uygulanabiliyor. Peki yüksek site aidatı itirazı için neler yapılması gerekiyor?

 

E : 1997/13932

K : 1997/15049

T : 24.11.1997

 

VEKALET GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ZAMANAŞIMI

ÖZETİ : Sadakat ve özen borcu vekilin vekil edene karşı en önde gelen borçlarındandır. Yetkiler sınırsız olsa dahi makul sayılacak ölçüler dışına çıkma hakkı vermez.

Vekil, vekil edenin yararı ile bağdaşmayacak bir eylem ve işlemde bulunamaz.

Vekaletin kötüye kullanılması nedeniyle açılan iptal ve tescil davalarında zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere bağlılık yoktur.

13.HD. 3.10.1995, 1995/6697, 8386 1.HD. 12.03.2002, 2002/1636-3384 1.HD.16.6.2004. 2004/6893-7338

Borçlar Yasasının 505 maddesinde belirtildiği gibi vekil müvekkiline karşı vekaleti iyi bir surette ifa ile mükelleftir.

Vekil, vekil edenin yararına ve onun iradesine uygun olarak hareket etme, onu zararlandırıcı davranışlardan kaçınma yükümlülüğü altındadır.

Vekaletin nasıl yerine getirileceği yönünde sözleşmede açık bir hüküm bulunmasa veya işlem dış temsil yetkisinin sınırları içersinde kalsa bile vekilin bu yükümlülüğü daima mevcuttur.

 

 

Haber Merkezi / emlakmetrekare.com