Konaklama tesislerinin yeşil olması ile ilgili belgelendirme projesi olan “Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Projesi” için, TUROB ve Bureau Veritas ile önemli işbirliği gerçekleştirdi.

İş dünyasında sürdürülebilir iş modellerine geçişi hızlandıran Sürdürülebilirlik Akademisi, 2014 yılının ikinci yarısından itibaren sürdürülebilir turizm ile ilgili kapsamlı çalışmalar yapma hedefi doğrultusunda; konaklama tesislerinin yeşil olması ile ilgili belgelendirme projesi olan “Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Projesi” için, TUROB ve Bureau Veritas ile önemli işbirliği gerçekleştirdi.

Sürdürülebilirlik Akademisi, Türkiye’nin 5. 10 Yıllık Kalkınma Planı ekseninde 2014 yılının ikinci yarısından itibaren, Sürdürülebilir Turizm ile ilgili kapsamlı çalışmalar yapma hedefi doğrultusunda, TUROB ve Bureau Veritas iş birliğiyle devam eden Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) belgelendirme sürecini yürütme sorumluluğunu üstlendi.

TUROB tarafından 2009 yılında Bureau Veritas iş birliğiyle hayata geçirilen ve Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri’nin sayısını artırmayı hedefleyen proje, iş dünyasında sürdürülebilir iş modellerine geçişi hızlandıran Sürdürülebilirlik Akademisi ile büyümeye devam edecek.

Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Projesi, turizm sektörünün sürdürülebilir çevre konusunda farkındalığını ve konaklama tesislerinin çevre duyarlılığına motivasyonlarını artırmayı hedefliyor.
Bugün sektörde rekabet gücünün yükselmesinin en önemli yolunun turizm sektörünün sürdürülebilir turizm ilkeleriyle hareket etmesinden geçtiği bilinciyle; sürdürülebilir turizmin gelişmesine önemli katkılar sağlayan Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Projesi, çevreye duyarlı tüketici sayısını da artırarak, tesisleri daha yeşil olmaya teşvik ediyor.

Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Belgesi sahibi olmaya aday tesisler; Enerji Yönetimi, Su Yönetimi, İç Hava Kalitesinin Artırılması, Atık Azaltımı ve Geri Dönüşüm alanlarında değerlendiriliyor. Değerlendirmeden başarıyla geçen turizm tesisleri ‘Yeşillenen Oteller Belgesi’ almaya hak kazanıyor. Kontrol Listesi’nde yer alan toplam kriterlerin tesis bünyesinde yer alması üzerinden minimum başarı durumlarına göre, konaklama tesisleri sırasıyla Bronz, Gümüş ve Altın ‘Yeşillenen Oteller’ Belgesi almaya hak kazanıyor.

Sürdürülebilirlik Akademisi, yaptığı tüm çalışmalarda olduğu gibi bu projede de, Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri’nin sayısının artırılmasını; konaklama tesislerinin daha yeşil olması konusunda bilinçlendirme için ilgili kamu kuruluşları, sektör dernekleri ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirlikleri yapmayı hedefliyor.