Yedikule Bostanları Kentsel Tarım Parkı projesi İBB Meclisi’nden oy çokluğuyla geçti…

Tarihi Osmanlı Bostanlarının günümüze kadar yaşayan son örneği olan Yedikule Bostanlarını, Kentsel Tarım Parkı olarak yaşatacak proje İBB Meclisi’nden geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Fatih Hacı Evhaddin Mahallesi’nde yer alan “Yedikule Belgradkapı Arası Çevre Düzenleme ve Peyzaj Avan Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile Uygulama İmar Planı’nı planlara işlenmesini onayladı.

İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla uygun bulunan Yedikule-Belgradkapı Arası Çevre Düzenleme ve Peyzaj Avan Projesi, İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Proje alanı, Tarihi İstanbul Yedikule Karasurları’nın Yedikule tarafındaki kenarını kapsıyor. Toplam 75 bin 230 metrekarelik proje alanda yer alacak proje, alanın yüzde 28’nde uygulanacak. 21 bin 632 metrekare ise yine bostan (kent bahçesi) olarak korunacak. Vakfa ait 8 bin 800 metrekare alan ile 1600 metrekarelik şahıs arazisi alandan çıkarıldı.

Kentsel Tarım Parkı’nda Neler Var?
* Yedikule bostanları olarak bilinen alanın Kentsel Tarım Parkı olarak tasarlanıp, içinde Şifa Kafe, sera ve atölyeler, pazar alanı, ateşsiz piknik alanı, dinlenme alanları, farklı yaş grupları ve engelli çocuklar için oyun alanları, basketbol antreman alanları, bisiklet yolu, hasat lokantası, şifalı bitkiler ve çiçekli bitkiler fonksiyonları yer alacak.

* Seralarda, sebze üretim atölyesi, arıcılık, kompost, bahçe yapıları, geri dönüşüm ve ahşap ürün atölyeleri tasarlandı. Bostan ve üretim faaliyetleri için Pazar veri ve festival alanı bulunacak.

* Engelli kullanıcılar için de pazar alanı meydanında konuşlandırılacak tarım atölyesinde, yükseltilmiş bahçelerde bostan üretimi imkanı sağlanacak.

* Kütüphane ve derslikler, tohum bankası, çiftçilere ve bostanlara yönelik yapılabilecek eğitim, seminer ve toplantılar ile bostanlarla ilgili yayın ve tanıtıcı ürünlerin satışı için bir mekan ayrılacak.

* Proje alanı güneş panelleri ile kendi elektrik ihtiyacını da karşılayacak.