Danıştay Başkanlığı, Danıştay 10’uncu Dairesi’nin Yargıçlar Sendikası’nın tüzel kişiliğini onaylayıp vize vermesine rağmen sendika üyesi Danıştay mensuplarının maaşlarından “Yargıçlar sendika kuramaz” diye aidat kesmeyi ve devlet katkısı ödemeyi reddetti.

 

 

Yargıçlar Sendikası, bunun üzerine uygulamanın iptali için Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Davada, Danıştay Genel Sekreterliği, “Her ne kadar yargı kararı varsa da, yüksek yargı organlarının başkan ve üyelerinin sendika üyesi olabileceklerine, maaşlarından aidat kesintisi yapılabileceğine dair hüküm yok” diye savunma yapıldı. Bu savunmanın ardından da mahkeme yürütmeyi durdurma talebini oybirliği ile reddetti. Danıştay’ın 3 sayfalık savunması özetle şöyle:

 

 

HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL
“Gerek yerel mahkeme, gerekse Danıştay kararında davacı sendikanın tüzel kişiliğinin devamından söz edilmekle birlikte yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanların sendika üyesi olabileceklerine ve maaşlarından aidat kesintisi yapılabileceğine ve devlet katkısı verilebileceğine dair hüküm kurulmamıştır. Yargıçlar Sendikası’nın talebi Anayasa ve 4688 sayılı kanuna açıkça aykırı nitelikte olup sendika üyesi olmaları ve sendikal faaliyette bulunmaları emredici hukuk kurallarıyla açıkça yasaklanmış Danıştay meslek mensupları ile Danıştay’da görevli hâkimlerin maaşlarından sendika kesintisi yapılması ve idaremiz bütçesinden bu kişilere devlet katkısı ödenmesi hukuken mümkün değildir.”

 

 
Hürriyet