Reel sektörün nefes alması ve desteklenmesi için finansal kuruluşlar elini taşın altına koydu. Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre reel sektör borçlarının yeniden yapılandırılması için çerçeve anlaşma imzalandı. Hazırlanan anlaşmaya göre borç sınırı 100 milyon liranın üstü belirlendi.

Reel sektörün borçlarının finans kuruluşlarınca yapılandırılmasına ilişkin çerçeve anlaşma tamamlandı. Bankalar Birliği’nden dün yapılan yazılı açıklamayla çerçeve anlaşmanın toplam kredilerdeki payı yaklaşık yüzde 90 olan bankalar ve diğer finansal kuruluşlarınca 19 Eylül 2018 itibariyle imzalandığı ve uygulamaya girdiği duyuruldu. Açıklamada, “İç süreçleri devam eden banka ve diğer finansal kuruluşların kısa bir süre içinde anlaşmayı imzalamaları beklenmektedir” denildi. Hazırlanan çerçeve anlaşmaya göre 100 milyon liradan fazla borcu olanlar başvuru yapabilecekler.

Çerçeve anlaşmaya göre anlaşmanın amacı kredi borçlarının vadelerini uzatmak, bu borçluların kredilerini yenilemek, borçlulara ilave kredi vermek, anapara, faiz, temerrüt faizi ve kâr payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağı indirmek veya bunlardan vazgeçmek olarak sıralandı. Anlaşmada ‘başvuru bankası’ borçlunun ilk başvuruyu yaptığı alacaklı kuruluş, ‘lider banka’ ilgili müzakerelerin yönetilmesi, izlenmesi konusunda görev yapan alacaklı kuruluş olarak belirlendi.

TAAHHÜT VERECEK

Yapılandırmanın uygulanacağı borçlar başlığı altında, “Başvuru Bankası’na başvuru tarihi itibariyle Alacaklı Kuruluşlar’a olan anapara (nakit+gayrinakit) borç toplamı 100 milyon TL’den büyük olan borçluları kapsamaktadır. Bir borçlu ya da borçlunun dahil olduğu risk grubundaki diğer borçlular bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırılabilir. Borçluların, yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacaklarının tespit edilmesi şarttır” denildi. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular yapılandırma kapsamına alınmayacak