Hükümetin “devleti milletle barıştırma paketi” olarak tanımladığı torba yasa Meclis’te kabul edildi. Peki bu sektörü nasıl etkileyecek?

CUMHURİYET tarihinin en geniş borç yapılandırması, varlık-imar aflarını içeren ve hükümetin “devleti milletle barıştırma paketi” olarak tanımladığı torba yasa Meclis’te kabul edildi. Peki bu sektörü nasıl etkileyecek?

Artık 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen ruhsatsız, imar mevzuatına aykırı yapılara ‘Yapı Kayıt Belgesi’ verilecek.

Yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.

Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek. Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 kayıt bedeli alınacak. Bu yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

Hazine malına inşa edilen yapılara ise kayıt belgesi verilecek. Bu belgeyi alan gecekondu sahipleri, rayiç bedel üzerinden taşınmazı alabilecekler.

Yapı denetiminde de kurallar değişti. Torba yasa, 1999 depremlerinden sonra 2001’de getirilen, ancak uygulaması tartışmalı olan yapı denetim sistemini değiştirdi. Böylece artık müteahhitler, binaları denetleyecek firmaları kendileri seçemeyecek.

Yapı denetim firmalarının görevlendirmeleri, yargıdaki UYAP benzeri bir sistemle elektronik ortamda otomatik yapılacak. Yapı denetim hizmet sözleşmeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayımlanacak yönetmeliğe göre elektronik ortamda dağıtılacak.feshedilemeyecek.