Biz sizler için Yapı kayıt belgesi geçerlilik süresi ne kadar sorusunun cevabını araştırdık. Peki Yapı kayıt belgesi geçerlilik süresi ne kadar?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Biz sizler için Yapı kayıt belgesi geçerlilik süresi ne kadar sorusunun cevabını araştırdık. Peki Yapı kayıt belgesi geçerlilik süresi ne kadar?

Yapı kayıt belgesi geçerlilik süresi ne kadar?

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılması veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.

Belge, düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda ise yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu ise malikin sorumluluğunda olacak.

Öte yandan, Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin denetimini de Bakanlık yürütecek.

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında e-Devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” başlıklı 206’ıncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak.

Belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan husus Yapı Kayıt Belgesi bedelinin eksik olarak hesaplanmasını sağlamışsa, eksik alınan bedel, ilgilisinden alınacak. Bunun ödenmemesi halinde verilmiş olan Yapı Kayıt Belgesi iptal edilecek ve daha önce yatırılmış bedel iade edilmeyecek.