Vergiye uyumlu mükelleflere müjde geldi. Son 2 yıla ait vergilerini zamanında ödemiş olan mükelleflere yüzde 5 indirim fırsatı sunuluyor…

Maliye Bakanlığı’ndan indirim müjdesi geldi. Bakanlık vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi fırsatı sunan değişikliği yaparak Resmi Gazete’de yayınladı.

Buna göre ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden aşağıdaki şartlara uyanların vergisinde yüzde 5 indirim yapılacak. Hesaplanan indirim tutarı ise 1 milyon TL’yi aşmayacak şekilde olacak.

Vergi İndiriminden Yararlanma Şartları
Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;

1) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması,
2) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,
3) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,
4) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması gerekiyor.

Vergi İndiriminden Yararlanacak Olanlar
– Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar,
– Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri

Maide KARADAĞ YAKOVİDİS/Emlakmetrekare