TBMM Genel Kurulunda, mükelleflere vergi indirimi düzenlemesini de içeren “torba kanun teklifinin” birinci bölümü kabul edildi.

 

TBMM Genel Kurulunda, mükelleflere vergi indirimi düzenlemesini de içeren “torba kanun teklifinin” birinci bölümü kabul edildi.Vergisini düzenli ödeyene indirim geliyor.

Borçlara uygulanan faiz yüzde 11 ile sınırlandırılacak. Bunun yüzde 6’sı Hazine, yüzde 5’i çiftçi tarafından karşılanacak.

Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz uygulanmayacak. Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak. Borçlu 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit ödeme seçeneklerinden birisini seçecek.lk iki taksidin süresinde tam ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde, bu düzenlemeden yararlanma hakkı kaybedilecek.