Vakıf GYO ile Ataşehir Belediyesi arasında devam eden emlak vergisi iptal davasında belediyenin temyiz talebi reddedildi…

Ataşehir Belediyesi tarafından Vakıf GYO’dan talep edilen emlak vergisi için şirket iptal davası açmıştı. Davada flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul 9. Vergi Mahkemesi 2016/2678 E. dosyaya ilişkin Ataşehir Belediyesi’nin temyiz talebi, Danıştay 9. Dairesi 2017/1006 E. 2017/7514 K. ile reddedildi.

Vakıf GYO konuyla ilgili KAP’a açıklamada bulundu. İşte o açıklama;
“Ataşehir Belediyesi tarafından Şirketimizden talep edilen emlak vergisinin iptali için açılan davalarda;

İstanbul 9. Vergi Mahkemesi 2016/2678 E. dosyaya ilişkin Ataşehir Belediyesi’nin temyiz talebi, Danıştay 9. Dairesi 2017/1006 E. 2017/7514 K. ile reddedilmiştir. Karara karşı karar düzeltme yolu açık olup, Ataşehir Belediyesi tarafından henüz karar düzeltmeye gidilmemiştir. Dosya bu yönden henüz sonuçlanmamıştır.

İstanbul 8. Vergi Mahkemesi 2015/812 E. dosyasına ilişkin Ataşehir Belediyesi’nin karar düzeltme talebi Danıştay 9. Dairesi 2017/3409 E. 2017/7502 K. ile reddedilmiştir. Dosya bu yönden kesinleşmiştir.

İstanbul 8. Vergi Mahkemesi 2015/813 E. dosyasına ilişkin Ataşehir Belediyesinin karar düzeltme talebi Danıştay 9. Dairesi 2017/3410 E. 2017/7500 K. ile reddedilmiştir. Dosya bu yönden kesinleşmiştir.”

Maide KARADAĞ YAKOVİDİS/Emlakmetrekare