İstanbul Anadolu yakasının önemli simgelerinden biri olan Büyük ve Küçük Çamlıca doğal ve kentsel sit alanı imar planı revizyonu yayınlandı.

 

13 Eylül’de askıya çıkan imar planı 12 Ekim’de askıdan inecek.

 

ASKI İLAN TUTANAĞI

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Büyük-Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu, Bakanlık Makamı’nın 16.06.2017 tarih ve 7023 sayılı OLUR’u ile uygun bulunarak 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Söz konusu plan revizyonu, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 13.09.2017 – 12.10.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinde askıya çıkarılmıştır. İtirazlar İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.