TOKİ İzmir İli Kiraz İlçesi Karaman Köyü İskan Uygulaması hakkında basın açıklaması yaptı. İzmir Karaman Köyü neden taşındı?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından gönderilen “İzmir İli Kiraz İlçesi Karaman Köyü İskan Uygulaması Hakkında Basın Bilgi Notu”nda yer alan bilgiler şöyle;

“Bakanlığımızca (mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca) İzmir ili, Kiraz ilçesi, Karaman köyünde DSİ Genel Müdürlüğünce yapılan Beydağ Barajından etkilenen köy sakinlerine yeni konutların yapılması ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Ailelerin başvuru yapması halinde Bakanlığımızca belirlenecek yeni yerleşim yerinde devlet tarafından konutların ve altyapıların yapılarak faizsiz olarak ve 20 yılda yirmi eşit taksitle olmak üzere sadece konut maliyet bedeli üzerinden borçlandırılacakları bildirilmiştir. Konut talep edecek ailelerin belirlenmesi amacıyla Devlet Eliyle İskân Duyurusu yapılmış, duyurular vatandaşlarımızın görebileceği yerlerde askı tutanağı ile asılıp indirilmiş, yasal süresi içerisinde ( 4 aylık süre içerisinde ) hiçbir başvuru olmamıştır.

Bunun üzerine Bakanlığımız; vatandaşların mağdur olabileceklerini öngörerek, bir kısım tarım alanlarının baraj yapımından sonra da kullanılabilecek olmasından dolayı Karaman köyü idari sınırları içinde bulunan bir alanda ilgililerine köy nakli önermiştir. Önerinin kabul edilmesi üzerine Bakanlığımızca iskân duyurusuna çıkılmış, yeni yerleşim yeri çalışmalarına başlanmış ve 2011 yılında 60 hak sahibi belirlenerek arsa satışları yapılmıştır.

Yine Bakanlığımızca arsalardan satın alan vatandaşlarımıza kendileri tarafından konut yapılmak istenmesi halinde kredi verilebileceği bildirilmiş ve 45 aile tarafından teklif kabul edilmiştir.

15 aile kendi imkânları ile konutlarını yapmaya karar vermiş olup, kredi talep eden 45 adet hak sahibinin konut kredisi kullanabilmesi için 2011 yılından itibaren kredi tahsisleri yapılmış ancak vatandaşlar tarafından inşaatlarına başlanmadığından krediler kullanılamamıştır.

2013 yılında ise 21 aileden kredi talebi gelmiş olup bu aileler için 250.000.-TL kredi tahsis edilerek inşaatlara başlanmış, 2014 yılında ise 963.000.-TL kredi tahsisi yapılmıştır.

Mevzuat gereği yapılan konutlar ihaleli değil, hak sahiplerinin kendileri tarafından veya vekâlet verdikleri kişiler arasında düzenlenen ve idarenin mevzuat gereği taraf olamadığı anlaşmalara göre yapılmaktadır. Bakanlığımızca konutların yapılması için sadece kredi verilmekte olup yine işlerin fen ve sanat kurallarına uygunluğu denetlenmektedir. Bu kapsamda yapılan denetimler sonucu 21 aileden 2 ailenin konutlarının su basmanlarının uygun yapılmadığı Bakanlığımız teknik personellerince tespit edilmiş olup, 30.12.2013 tarihinde hak sahiplerine uygun olmayan imalatların yıkılması için bildirimde bulunulmuştur.

26.02.2014 tarihinde ise hak sahipleri ile toplantı yapılmış, hatalı yapılan konutların projelere göre düzeltilmesi istenmiş, yıkılması gereken 2 adet su basman seviyesindeki inşaatın 1 adedi hak sahibi tarafından yıkılmış, diğeri ise yıkılmadığından inşaatının devam etmesine izin verilmemiştir. Tadilatları yapılan konutlarda ise inşaatlar devam etmekte olup 2 aile ise konutlarını tamamlamışlardır.

Bakanlığımız personellerince konutlarda yeniden yapılan incelemelerde binalarda yan yatma, oturma gibi olumsuz bir duruma rastlanmamıştır.

Bakanlığımızca ilgili ailelere konut yapmaları için kredi kullandırılmış olup, verilen kredinin 10 yılda 10 eşit taksitle geri alınacak olmasından dolayı her hangi bir kamu zararı söz konusu değildir.

İnşaatların gecikmesiyle ilgili hususun ise hak sahibi aileler ile vekâlet verdikleri kişiler arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklandığı anlaşılmıştır.”