Ekonomik, kaliteli ve sürdürülebilir enerji ihtiyacındaki artış, yeni çözümleri de beraberinde getiriyor.

 

Elektrik, ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını aynı anda karşılayan kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri enerjide alternatif bir çözüm oluşturuyor. Dünyada özellikle de Avrupa’da çok yaygın olan bu sistemlerinülkemizdeki geçmişi ise çok yeni. Oysa bu teknolojilerin analizleri, projelendirmesi ve kurulumunun doğru yapılması halinde yüzde 40’a varan enerji tasarrufu elde etmek mümkün. Üstelik yatırım maliyetini 2 ila 4 yıl içinde amorti ediyor. Kojenerasyon ve trijenerasyon teknolojisini Türkiye’de uygulayan ilk ve tek yerli şirket olan Teksan Jeneratör, sanayi tesislerinden hastanelere kadar birçok projede bu sistemleri başarıyla hayata geçirdi.

 

 

Enerjinin verimli kullanılmasını sağlayan yeni nesil kojenerasyon ve trijenerasyonsistemleri elektrik şebekesinden bağımsız olarak enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi ve elektriğe çevrilemeyen atık enerjinin ısıtma ya da soğutma amaçlı kullanılması esasına dayanıyor. Kojenerasyonda sadece ısıtma sağlanırken, soğutma özelliğinin de eklenmesi halinde trijenerasyon sistemi ortaya çıkıyor.
Kojenerasyon ve trijenerasyonteknolojisi, küçük ve büyük ölçekli sanayi tesislerinin yanı sıra hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, konutlar ve okullarda da uygulanarakenerji kayıplarının önüne geçiliyor. Bu konuda yapılan yasal düzenleme son iki yılda kojenerasyon ve trijenerasyonsektörünü hareketlendirmiş olsa da önümüzdeki yıllarda pazarın hızla büyüyeceğini tahmin etmek zor değil. Artan enerji maliyetlerinin yarattığı alternatif arayışı, temiz ve sürdürülebilir enerji ihtiyacı gibi birçok faktör pazarın geleceğini şekillendirecek.Özellikle kesintisiz ve güvenilir enerjinin hayati öneme sahip olduğu hastanelerde bu sistemler giderek yaygınlaşıyor. 250 yatak kapasitesinin üzerindeki kamu hastanelerinde kojenerasyon zorunlu.

 
1994 yılında kurulan Teksan Jeneratör, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerini ülkemizde uygulayan ilk yerli şirket. Bu alanda Türkiye ve yurtdışında global markalarla rekabet ediyor. Şimdiye kadar pek çok özel sektör ve kamu projesinde, kendi know-how ve mühendislik güçleri ile geliştirdikleri sistemleri başarıyla hayata geçirdi.

 

 

Kaliteli, verimli, kesintisiz ve çevre dostu enerji tedariki ile sanayicilerin enerji maliyetlerini düşürürken rekabet güçlerini artırdıklarını belirten Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler, “Elektrik, ısıtma ve soğutma ihtiyacına ortak bir çözüm getirenkojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Bu sistemde elektriği üreten motor ya da tribün grupları yakıtı doğalgaz, fueloil, biyogaz ve biyodizel olarak seçilebiliyor.Gaz motorlarının yüksek verimli çalışması sayesinde elde edilen fazla enerji hem ısınma hem de soğutma için kullanılıyor. Enerjinin aynı yerde üretilmesi ve tüketilmesi enerji kayıplarını ortadan kaldırıyor. Bu sistem sayesinde emisyon seviyelerini kontrol altında tutmak ve karbon ayak izini azaltmak da mümkün” dedi.

 

 

Burak Başeğmezler,Teksan Jeneratörolarakdetaylı analizler ve hesaplamalar sonrasıenerji ihtiyacına uygun olarak tasarladıkları kojenerasyon ve trijenerasyon uygulamaları ile yüzde 40’a varan enerji tasarrufu sağladıklarını ifade etti.

 

 

Atık su tesisindeki çamurdan biyogaz, biyogazdan enerji üretiyor…

Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri; fabrikalar, hastaneler, oteller,alışveriş merkezleri,konutlar, spor merkezleri, üniversiteler,kamu binaları gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda uygulamanın mümkün olduğunu söyleyen Başeğmezler, “Kaliteli ve ucuz elektrik üretimini mümkün kılan sistem yatırım maliyetini ise 2 ila 4 yılda amorti ederek büyük bir avantaj sağlıyor. Atıklardan enerji üreten ve bu yönüyle çevre dostu olan kojenerasyon sistemi, ASKİ’nin Tatlar Köyü arıtma tesisinde uygulamaya koyduk ve başarıyla yürüyor. Arıtma sırasında ortaya çıkan biyogazdan ürettiğimiz elektrik ile tesisin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Proje bu yönüyle bir ilk olma özelliğine sahip. Kojenerasyon sistemi 250 yatak kapasitesinden büyük tüm kamu hastanelerindezorunlu. Edirne Devlet Hastanesi de bu kapsamda devreye alınan ilk hastane oldu. Teksan Jeneratör olarakkurduğumuz kojenerasyon sisteminin hastaneye üç temel katkısı: elektrik masraflarının azalması, ısı ihtiyacının önemli bir bölümününilave bir yakıt kullanmadankarşılanması vekarbon ayak izinindüşürülmesi olacak” diyerek sözlerini tamamladı.