Kadın yöneticilerin hızla arttığı teknoloji dünyasında erkek egemenliği tehdit altında. Intel ve Vodafone’dan sonra Dell, HTC, Fujitsu, Apple, Yota Devices gibi teknoloji devlerinde de Türkiye operasyonları artık kadınlara emanet.

 

 

Daha çok erkeklerin ilgi alanında gibi görünen teknoloji sektöründe, kadın yönetici ağırlığı her geçen gün artırıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dev teknoloji markaları üst yönetimlerde kadınları tercih ediyor. Vodafone ve Intel’den sonra Dell, HTC, Fujitsu, Yota Devices gibi devler de dümenin başına Türk kadınlarını geçirdi. Erkeklere göre daha detaycı, empati ve organizasyon yeteneği daha fazla olan kadın yöneticiler, sektöre nasıl damga vurduklarını Bugün’e anlattı. İşte kadın yöneticilerin ağzından başarı hikâyeleri…

 

 

Yatay çözümlerimiz var

Didem Duru: (Dell Türkiye Ülke Müdürü) Bana kalırsa kadın yöneticiler, yatay çözümlerle her sektöre dokunabilen ve iş süreçlerini iyileştirebilen yapılarıyla öne çıkıyor. Kadın doğasının yönetime birçok olumlu etki sağladığının altını çizmek gerek. Kadınların organizasyon becerisi, empati yeteneğinin kuvvetli olması, detaylardan farklı başarı hikayeleri çıkarabilmesi, duygusal zekasını olumlu yönde kullanabilmesi gibi birçok karakteristik özelliği yönetime olumlu katkı sağlıyor. Bu nedenle birçok kurumsal şirket, kadın perspektifinin çok yönlülüğüne ihtiyaç duyuyor.

 

 

Yöneticilerin %23’ü kadın

Dell’in dünya çapındaki yöneticilerinin yüzde 23’ü kadınlardan oluşuyor. İnovasyonu tetikleyen araştırma ekibinde yer alan Dr. Carrie Gates, şirketin yazılım ve donanımlarındaki güvenlik çözümlerinin geliştirilmesinden sorumlu. Kendisinin önderliğinde birçok 10’un üzerinde patent alınırken 20’den fazla patent başvurusu bekleniyor. Güvenlik alanında 40’tan fazla akademik makalesi bulunan Gates, 2010 yılında “Women of Influence” ödülünü kazanırken 2012 yılında ise Diversity Journal tarafından en fazla takip edilmesi gereken kadınlar arasında gösterildi.

 

 

Telekomünikasyonun her alanında çalıştım

HTC Türkiye Ülke Müdürü Canan Taşar: Öncelikle her ne yapıyorsanız o işi yaparken mutlu olmak ve keyif almak önemli. 1999’da Marmara Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdim. O tarihten bu yana telekomünikasyon sektöründe hemen hemen her alanda deneyim elde etme şansım oldu. Bu dinamik pazarda farklı sorumluluklara sahip olmanın ve çok başarılı ekiplerle çalışma fırsatını yakalamış olmanın bana değer kattığını düşünüyorum. Teknoloji hem işimizin hem de hayatımızın önemli bir parçası. Bugün sadece akıllı telefonları değil tüm hayatımızı içine alan, insanları birbirine bağlamayı geliştiren ve teşvik eden bir dünyayı konuşuyoruz. Dolayısıyla hem kadın hem erkek tüm bireylerin teknolojiden uzak kalması mümkün değil. Bununla birlikte kadınların iş disiplini ve duygusal zekâlarıyla ön plana çıkarak iyi bir liderlik sergilediklerini düşünüyorum. Kadınların teknolojideki varlıkları giderek güçleniyor. Dünyanın en önemli mobil inovasyonlarının yaratıcısı HTC şirketinin kurucusu ve başkanı, bir kadın girişimci olan Cher Wang da bunun en iyi örneklerinden biri.

 

 

Her süreci kolaylıkla yönetiriz

ESET Türkiye Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu: Tek­no­lo­ji­de ino­vas­yon için ge­rek­li olan üret­ken­li­ğin ka­dın­lar­da er­kek­ler­den faz­la ol­du­ğu­nu id­di­a ede­bi­li­rim çün­kü ka­dın­la­rın bey­ni­nin sol lo­bu er­kek­ler­den da­ha ak­tif. Ay­rın­tı­la­ra önem ve­ri­rim, açık ofis ça­lış­ma­yı se­vi­yo­rum ve iş dün­ya­sın­da hız be­nim için ger­çek­ten önem­li bir kri­ter. Bıkmadan her süreci yönetebiliriz. Detaylarda yakalanan mükemmellikler daha kapsamlı işlerin devamlılığını sağlıyor.

 

 

Kadın yöneticiler daha demokratik

Aysun Şabanlı: (Yota Devices Türkiye, İsrail Ülke Müdürü) Geçmişe baktığımızda kadınların doktor, mühendis, mimar, pilot, astronot olabileceğine dair de önyargılar vardı. Biz kadınlar, çok çalışarak, çok emek vererek, pek çok önyargıyla savaşarak alanlarımızda başarılı olabileceğimizi gösterdik. Birçok alanda olduğu gibi teknolojide de cinsiyetçi tavır birçok öncü kadın tarafından zorlanmış ve kırılmaya başlamıştır. Elbette yükselen her yöneticinin kendine has özellikleri vardır ama genel olarak kadın yöneticilerin daha demokratik, iletişime açık, empati duygularının gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, kadınlar konumlarını daha çok savaşarak elde ettikleri için sanırım “imkânsız” veya “yapılamaz” gibi kelimeleri daha zor kabul ettiğimizi ve zor işleri daha sabırla oldurtmaya çalıştığımızı da gözlemliyorum.

 

 

Teknolojiye estetik kattık

Kadınların da erkekler kadar teknolojik ürünleri kullanıyor ve tüketiyor olması, sanırım teknolojiye estetik tasarım anlayışını getirdi. Ayrıca kolay kullanılan ürünler de başarılı bir tasarımın belirleyici öğesi haline geldi. Ayrıca kadınların, kolay adapte olma yeteneğinden dolayı, erkeklere göre yeniliklere daha açık olduğunu, teknolojik yenilikleri daha çabuk adapte olduklarını da düşünüyorum.

 

 
Bugün