Bankalar Birliği vatandaşı internet sitesinden kapsamlı bir yazıyla uyardı. TBB, ‘Önce kredinin toplam maliyetini öğren, diğerleriyle karşılaştır öyle imza at” diyor.

 
Üyelerine karşı sektörden hizmet alanları dikkatli olmaları konusunda uyaran TBB, en çok şikayet edilen konuları ele aldı. Birlik, tüketicileri kredi sözleşmesi, faiz, masraf ve ücretler konusunda uyarıyor. TBB’nin dikkat çeken bir kaç uyarısı şöyle sıralanıyor…

 

 

– Sözleşmeyi incele…

Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’nu, imzadan önce inceleyin. Kredinin toplam maliyetiyle ilgili bilgi alın. Toplam maliyeti, farklı kredi teklifleriyle karşılaştırın. Kredi talebiniz reddedildiyse, banka bu durumu ücretsiz bildirir.

Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde, akti faiz oranı dışındaki sözleşme maddelerinde bir değişiklik meydana gelirse, banka 30 gün önce bu durumu bildirir. Değişikliği kabul etmemeniz halinde, sözleşmenin feshini talep edebilirsiniz.

Banka, haklı nedenlerin varlığı halinde, bildirim süresine uymadan belirsiz süreli kredi sözleşmenizi feshedebilir.

Belirli ve belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde, düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde, sözleşmenin bir örneğini bankadan ücretsiz olarak alabilirsiniz.

 

 

-Kredi faizine dikkat…

Belirli süreli tüketici kredisinde faiz oranı sabit kalır. Faiz aleyhinize değiştirilmez. Belirsiz süreli kredide faizde değişiklik yapabilir. 30 gün önce yazılı olarak bildirmek zorunda. Bildirimden itibaren 60 gün içerisinde tüm borcunuzu ödeyip krediyi katabilirsiniz.

 

 

– Masraf ve ücretler…

Sözleşme kapsamında ücret alınacak her ürün ve hizmet için, banka sizin onayınızı alır. Bankanın, 1 yıl içerisinde periyodik masraf ve ücretlerde, önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık TÜFE artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapabilmesi için, onayınızı alması gerekir. Bilgilendirmenin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde hizmetin kullanımından vazgeçebilirsiniz.

 

 

– Hesap işletim ücreti…

Belirli süreli kredi sözleşmesinde açılan hesabı yalnızca kredi geri ödemeleri için kullandığınızda, banka bu hesaptan hesap işletim ücreti tahsil edemez. Hesap kredinin kapanmasıyla kapatılır. İmzadan sonra 14 gün içinde cezai şart ödemeden krediden cayabilirsiniz. Bildirimde bulunduğunuzda anaparayı ve anaparanın geri ödendiği tarihe kadar işleyen faizi, cayma bildirimini bankaya iletmenizden itibaren en geç 30 gün içinde geri ödemeniz zorunlu. Aksi takdirde, cayma hakkınızı kullanmadığınız kabul edilir. konut kredilerinde cayma hakkınız yok.

 

 
Milliyet