Sivas ve Kütahya’da hayata geçirilecek projeler için bazı alanlar acele kamulaştırılacak…

Sivas Kangal’da bulunan termik santralin ihtiyacı olan kömürün üretimi amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kütahya Simav’da doğalgaz boru hattı projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla güzergahta bulunan taşınmazların da acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kararlar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.