Şile Balibey’de yer alan arsa 8.2 milyon TL’ye satışa çıkıyor. Arsanın ihalesi 15 Şubat’ta yapılacak…

Şile Belediyesi Balibey mevkiinde yer alan 4 bin 560 metrekarelik arsasını satışa çıkarıyor. Metrekare birim fiyatı bin 800 TL olan arsanın toplam fiyatı 8 milyon 208 bin TL belirlendi.

140 ada 1 parselde bulunan arsa imar planında ticaret ve konut alanlı olarak gözüküyor. Arsanın emsali 1, yükselik ise 3 kat + 1 bodrum olarak belirlendi.

Arsanın ihalesi 15 Şubat 2018 Perşembe günü saat 11:30’da yapılacak. İhale Şile Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleşecek.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. GERÇEK KİŞİLER
a) Muhtarlıktan veya Noterden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdan Sureti
b) Muhtarlıktan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Senedi
c) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen şekilde Geçici Teminat
d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
f) Şartname alındı makbuzu
g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.

2. TÜZEL KİŞİLER
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen şekilde Geçici Teminat
d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
f) Şartname alındı makbuzu
g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.