Seranit Grup Tüm Porselen ve Seramik Ürünlerine Tip III EPD Çevre Etiketi Aldı.

İnşaat yapı malzemelerinin tüm çevresel etkisini şeffaf biçimde ortaya koyan ve Tip III olarak adlandırılan “EPD Çevre Etiketi”, dünyada ve ülkemizde yeşil bina sertifikasyonu için vazgeçilmez önemde olduğu kadar yakın zamanda başta AB olmak üzere gelişmiş ülke pazarlarına ihracat için de zorunlu bir standart olacak. Seranit Grup porselen ürünleri yanı sıra Serra markası ile pazara sunduğu tüm seramik ürünleri için bu belgeyi almaya hak kazandı.

Geçtiğimiz Aralık ayında, porselen ve seramik kategorisinde, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) Çift Yıldız Belgesi’ni alan ilk kuruluş olma unvanını kazanan Seranit Grup, bu alanda tüm ürün gruplarında Tip III EPD Çevre Etiketi kazanarak yeni bir başarıya imza attı.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından, ISO 14025 standardına göre tanımlanan Tip III EPD Çevre Etiketi, bir ürünün veya hizmetin çevresel performansını belirli kategorilere göre (hammadde, enerji kullanımı ve verimliliği; malzeme ve kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen salınımlar; atık oluşumu) değerlendiriyor. Tip I ve II çevre etiketlerinden farklı olarak, Tip III EPD Çevre Etiketi sadece uluslararası kabul görmüş bağımsız otoriteler tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda kazanılabiliyor.

Seranit Grup tarafından üretilen gerek Seranit porselen gerekse Serra seramik yer ve duvar karolarına ilişkin olarak kazanılan EPD Çevre Etiketi The International EPD System ve EPD Türkiye tarafından tescil edildi.

Tip III EPD Çevre Etiketi, hâlihazırda yeşil bina sertifikasyonu açısından vazgeçilmez önemde. Ülkemizde özellikle uluslararası yatırımcılara yönelik gayrimenkul yatırımlarında aranan yeşil bina sertifikasını elde etmek açısından, inşaat sürecinde kullanılan yapı malzemelerinin EPD Çevre Etiketi sahibi olması yüklenici firmalara çok önemli ilave puanlar kazanma fırsatı veriyor. Yakın dönemde Tip III EPD Çevre Etiketinin başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm gelişmiş ülke pazarlarında yapı malzemeleri ihracatı için zorunlu standart haline geleceği öngörülüyor. Seranit ürünleri, EN 15804 Avrupa normu uyumlu olması sebebiyle yapı malzemeleri için kurulan ECO Platform’da da kayıt altına alınmıştır. EPD Belgelendirme süreci baştan sona Metsims Sustainability Consulting tarafından çok hızlı bir şekilde yürütülmüştür.

Seranit Grup’un EPD Çevre Etiketi kazanmasını ilişkin yapılan açıklamada Grup Başkanı Hamdi Altunalan’ın şu görüşlerine yer verildi:

“Kuruluşumuzdan bu yana Seranit Grup olarak, ister porselen isterse seramik kategorisinde olsun temel iddiamız doğa dostu ve insan hayatına fonksiyonel fayda sağlayan yenilikçi bir yaklaşım içerisinde olmaktı. Hâlihazırda portföyümüzde yer alan her bir ürün bu yaklaşımın elle tutulur bir örneğidir.

Geçtiğimiz Aralık ayında porselen ve seramikte Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) Çift Yıldız Belgesi’ni alan ilk kuruluş olmuştuk; yine geçtiğimiz günlerde tasarım konusunda dünyanın en saygın ve bağımsız ödül organizasyonlarından biri olan iF Design Awards’da Seranit Grup olarak 5 ödül birden kazandık. Şimdi ise, sektörümüzde tüm ürünlerinde EPD Çevre Etiketi sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşaat sektöründe gelecek gerek dünyada gerekse Türkiye’de sürdürülebilir güvenli ve yeşil binalardadır. Ürettiğimiz EPD Çevre Etiketi sahibi Seranit porselen ve Serra markalı seramik yer ve duvar karolarımız müşterimiz yüklenici firmalarımızın yeşil binalarına değer katmaya devam edecektir.”
EPD Türkiye Direktörü Dr. Mimar İlker Kahraman “Sektöründe öncü firmaların ve büyüyen markaların çevresel performanslarını şeffaf bir şekilde beyan ettikleri EPD belgeleri, ürün ve üretimin detaylı bir şekilde irdelendiği çok kapsamlı çalışmalar olarak bilinirler. Seranit Grup bu çalışmayla sürdürülebilir dünya sorumluluğunu uluslararası seviyede yansıtırken yeşil bina projelerinde müşterilerine farkındalık yaratma imkanı sağlamıştır” dedi.