Sarıyer Gümüşdere Kısırkaya bölgesi imar planı askıya çıktı. Plan 17 Mart’ta askıdan inecek…

Sarıyer Gümüşdere Kısırkaya bölgesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.

16 Şubat’ta askıya çıkan plan 30 gün boyunca İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında ve internet sayfasında askıda kalacak. 17 Mart’ta askıdan inecek olan plana itirazla İl Müdürlüğü’ne yapılacak.

Sarıyer Gümüşdere Kısırkaya Plan Notları
1) 1/5000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya bölgesi koruma amaçlı nazım imar planı, plan paftaları, plan notları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri ile bir bütündür.
2) 1/5000 ölçekli Gümüştere-Kısırkaya koruma amaçlı nazım imar planına göre hazırlanacak 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planları onanmadan uygulama yapılamaz.
3) 1/5000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya bölgesi koruma amaçlı nazım imar planının sınırı plan onama sınırıdır.
4) 1/5000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya bölgesi koruma amaçlı nazım imar planında 3194 sayılı imar kanunun 23. Maddesi hükümleri uygulanacaktır.
5) Halihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral panlar arasında uyumsuzluk olması durumunda imar uygulaması kadastrodan alınacak röperli krokiye göre yapılacaktır.

Plan Notları İçin TIKLAYINIZ

Maide KARADAĞ YAKOVİDİS/Emlakmetrekare