Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayi siteleri ve işletmelerin şehir dışına taşınması için kredi desteği verecek. İşte detaylar…

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımladı.

Bugün itibariyle yürürlülüğe giren yönetmelik ile kredi desteğinden, sanayi sitesi yapı kooperatifleri, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya belediyeler yararlanabilecek.

Sanayi sitesi gelişim alanıyla ilgili olarak arsa ve arsa mülkiyetinin edinilmesi masrafları, altyapı tesisleri yapım işi, üstyapı yapım işi, idari ve sosyal tesisler yapım işi, mimarlık ve mühendislik hizmetleri ve taşınma masrafları kredilendirilecek.

Kredi desteğinden yararlanmak isteyen sanayi sitesi, yapı kooperatifleri veya idareler, ilgili valiliğe bilgilendirme raporuyla elektronik ortamdan başvurabilecek. Bakanlık, kredi destek taleplerini krediye uygunluk açısından değerlendirecek.

Başvuruların değerlendirilmesinde alanının büyüklüğü, mevkii ve idari durum, yerleşim alanının özellikleri ve incelenen alanın yerleşim alanına göre konumu, yerleşim alanının içinde ya da çevresinde planlı sanayi sitesi alanlarının mevcut olup olmadığı ve doluluk oranları, çevresindeki alanların mevcut ve planlama durumu gibi kriterler dikkate alınacak.

Bakanlık tarafından veilen krediler amaç dışında kullanılamayacak, başka birine veya kuruluşlara devredilemeyecek ve haczedilemeyecek. Hükümlere uyulmaması durumunda kredilendirme durdurularak, ödenen meblağlar tahakkuk ettirilmek suretiyle, Bakanlık gelir hesabına iade edilecek.