Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre Zeki Ziya Sözen Saf GYO’dan istifa etti. Yerine Hüseyin Avni Metinkale getirildi.

Saf GYO Açıklaması;

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ’nin yönetim kurulu üyeleri T.T.K. 390/4 uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:

1.Şirketimizin yönetim kurulu üyesi ve (B) Grubu imza yetkilisi Sayın Zeki Ziya SÖZEN’in istifasının kabulüne,

2.Boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunun 363.maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, T.C.Uyruklu, 62512254760 T.C.Kimlik No.lu Büyük Çamlıca Caddesi Erdiller Şerefi Sokak No.:11 Üsküdar / İstanbul adresinde mukim, HÜSEYİN AVNİ METİNKALE’nin seçilmesine ve kendisine (B) Grubu imza yetkisi verilmesine, diğer (B) Grubu imza yetkilileri ile birlikte aynı şekilde şirketimizi temsil ve ilzam etmesine,

3.İşbu kararın tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmiştir.