Ölen kişiye ait mallar Medeni Kanun’daki düzenlemelere göre mirasçılarına geçer. Vasiyetname nasıl hazırlanır? Kaç çeşittir?

 

 

Ölen kişiye ait mallar Medeni Kanun’daki düzenlemelere göre mirasçılarına geçiyor. Kişi ölmeden önce mallarının kimlere geçeceğini belirleyebiliyor. Vasiyetname üç şekilde hazırlanabiliyor. El yazısı, sözlü ve resmi olarak hazırlanabilen vasiyetnamede el yazısı olan kaybolma, kopma, yazıların silinmesi gibi nedenlerle biraz dezavantajlı gibi görünüyor. Peki Resmi vasiyetname nasıl hazırlanır?

 

 

Resmi vasiyetname çoğunlukla noter, sulh hakimi veya kanunla belirlenmiş yetkili memur (konsolos gibi) önünde hazırlanıyor.

 

 

Kişi kendi el yazısı ile hazırladığı vasiyetini bu makamlara ibraz edip tasdik ettirebileceği gibi bu kişilerin huzurunda arzularını açık bir şekilde ifade edebiliyor.

Resmi vasiyetname yönteminde, resmi memurdan başka iki tanığın bulunması gerekiyor. Bu tanıkların fiil ehliyetlerinin olması, okur yazar olması ve mirasbırakanın akrabası olmaması gerekiyor.

 

 

(T.M.K.502,514,531-537,542, N.K.60,69,72,78,80,84-89,94)

…………yılı…………ayının…………günü…./……/……

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben ……………Noteri …………………………, …………………adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün,……….kayıt ve ………….. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı ………., ana adı ………… doğum tarihi …………. olan ve ……………Vergi Dairesinin …………… sicil numarasında kayıtlı olduğu anlaşılan ve halen …………………… adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen ………………….. bana başvurarak bir vasiyetname düzenlenmesini istedi.

 

 

Kendisinin bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve okur yazar olduğunu anladım.

Yanında tanık olarak gelenlerden ve gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün, ……….kayıt ve ………….. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı ………., ana adı ………… doğum tarihinin …………. olduğu anlaşılan ……………………. adresinde oturduğunu söyleyen, okur yazar ………………………….. ile gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün,……….kayıt ve ………….. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı ………., ana adı ………… doğum tarihinin …………. olduğu anlaşılan ……………………. adresinde oturduğunu söyleyen, okur yazar …………………………… tanık olarak geldiklerini söylediler.

 

 

Her iki tanık birlikte “Bizlerin Türk Medeni Kanununun 536.maddesindeki yasaklı hallerimizin bulunmadığını kabul ve beyan ederiz” demeleri üzerine kendilerinin tanıklığa engel hallerinin olmadığını anladım.

İlgilinin kimliği hakkında ibraz ettiği belge ve tanıkların beyanlarından kanı sahibi oldum.

Vasiyet eden …………………………. şu suretle söze başladı: “(Bu kısma vasiyet edenin son ve gerçek istekleri yazılacak)” diye sözlerini bitirdi.

Bu sözleri tutanağa yazılarak okumasiçin vasiyet edene verildi. Okuduktan, son ve gerçek isteklerinin tam olarak yazıldığını söyledikten sonra birlikte imzalandı, mühürlendi. …………yılı ………… ayının ………… günü…/……/……

 

 

VASİYET EDEN NOTER

ADI VE SOYADI ADI VE SOYADI-ÜNVANI

İMZA RESMİ MÜHÜR VE İMZA

 

 

Haber Merkezi / emlakmetrekare.com