Proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları 2018 belli oldu. İşte o oranlar…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İdaresi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4. maddesinin ikinci fıkrasının (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dâhil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere tespit edildi. İşte o oranlar;

1980-2000 yılları fiyat artış oranları
1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (1,503) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Maide KARADAĞ YAKOVİDİS/Emlakmetrekare