Planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınladı.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle yönetmeliğin 57nci maddesinin onüçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “idare” ibaresi “idarelerin en az 1 yıl deneyimi haiz teknik personeli olarak değiştirildi.

Maide KARADAĞ YAKOVİDİS/Emlakmetrekare