Pendik Esenyalı’da 10. bölge imar uygulaması çalışmaları tamamlandı. Yeni imarlı tapular belediye tarafından hak sahiplerine dağıtılacak…

Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 400 malikin yer aldığı Esenyalı 10. Bölge İmar Uygulama çalışmasını tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümenliği onayından geçen imar uygulaması, 29 Ocak-1 Mart tarihleri arasında 1 ay süreyle askıda kalacak.

Pendik Kemiklidere ve Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamındaki 23 hektarlık bölgede 400 malik yer alıyor. Düzenleme sahasında taşınmazları bulunan vatandaşlar, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İlan Panosunda veya Esenyalı Mahalle Muhtarlığında askı paftasını görebilecek. Askı süresi içinde askı paftasına yönelik talebi bulunan malikler, ilgili müdürlüğe dilekçeyle başvuru yapacak. Başvurular askı süresi sonunda değerlendirilerek planda gerekli görülmesi halinde düzeltmeler de yapılabilecek. Askı sonrasında ise imar uygulama dosyası tescil işlemleri için Pendik Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğüne gönderilecek.

Yeni imarlı tapular dağıtılacak
Tescil işlemi sonrasında hak sahiplerine yeni imarlı tapuları Pendik Belediyesi tarafından dağıtılacak. Yeni tapularını alan vatandaşlar; 13/01/2017 Tasdik Tarihli 1/1000 Ölçekli Esenyalı Bölgesi, Kemiklidere ve Çevresi Uygulama İmar Planı ve Plan Notları çerçevesinde yapılaşma hakkına sahip olacak. Hak sahipleri eski yapılarında 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu çerçevesinde dönüşüm imkanına da sahip olacak.