Özak GYO’nun Demre projesi için gerekli olan ön izin dönemi 4 ay uzatıldı…

Özak GYO Antalya Demre ilçesi Taşdibi – Sülük mevkiinde yer alan turizm alanlı arsasında ön izin döneminde yapılacak çalışmalar kapsamında etüt, plan, proje çalışmaları devam ediyor.

Özak GYO bu çalışmalar için gerekli olan ön izin süresinin 4 ay süreyle Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından uzatıldığını açıkladı.

Özak GYO’nun KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde; “Antalya İli Demre İlçesi Taşdibi – Sülüklü Mevkii 7 no.lu özel parselde yer alan günübirlik turizm tahsisli gayrimenkule ilişkin olarak; ön izin döneminde yapılacak işlemler çerçevesinde etüt, plan, proje çalışmalarımız devam etmekte olduğundan, bu çalışmalar kapsamında ortaya çıkan ihtiyaç kapsamında ön izin süremiz, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 4 ay süre ile uzatılmıştır.”